Programi za otroke

PROGRAMI ZA OTROKE

KLASIČNI  način poučevanja je namenjen učencem, ki želijo predelovati snov po programu učnega načrta državnih glasbenih šol. Ob predhodnem dogovoru z mentorejm lahko ob koncu šolskega leta opravljajo izpit v javni glasbeni šoli in zanj prejmejo veljavno spričevalo.

DINAMIČNI način poučevanja je namenjen vsem tistim, ki se želijo izogniti okvirom učnih načrtov in se približati spoznavanju inštrumenta na način, ki je zanje najbolj primeren oziroma zanimiv. Repertoar prilagodimo željam in potrebam posameznika. Ob koncu šolskega leta učenci ne opravljajo izpita, prejmejo pa potrdilo o opravljenem izobraževnju v Glasbenem centru Sled.

PROGRAMI:
› klavir
› orgle
› kitara
› diatonična harmonika
› kljunasta flavta
› prečna flavta
› oboa
› petje za otroke
› petje za razvoj posluha
› petje
› nauk o glasbi
› predšolska glasbena vzgoja

STAROST: od 5. leta dalje
PREDZNANJE: ni potrebno (razen pri predmetu orgle, kjer je potrebno predznanje klavirja)
PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI: ni potreben